Schoonmaak na een Norovirus besmetting

 

Desinfectiemiddelen op basis van alcohol worden vaak gebruikt voor het ontsmetten van handen en oppervlakten. Helaas werken deze middelen niet tegen Noro en Hepatitis A. Voor het desinfecteren van virus besmette oppervlakten en (keuken)machines moet daarom een methode op basis van chloor gebruikt worden. Het volgende voorschrift kan hiervoor gebruikt worden:

 

- Trek handschoenen aan.

 

- Doe een veiligheidsbril op en een mondneusmasker en ventileer de ruimte.

 

- Als vervuiling (besmet materiaal, diarree of braaksel) moet worden verwijderd, neem dit dan met grote hoeveelheden keukenrolpapier op en 

   gooi dit weg in een plastic vuilniszak.

 

- Gooi ook direct de handschoenen weg en trek nieuwe handschoenen aan.

 

- Reinig het te desinfecteren oppervlak eerst zorgvuldig met een schoonmaakmiddel.

 

- Spoel het oppervlak eventueel na met schoon water en droog het met een schone doek of papieren handdoek en gooi deze weg in een plastic

   vuilniszak.

 

- Los één chloortablet op in anderhalve liter handwarm water (= dosering 1000 ppm chloor). Hierbij wordt uitgegaan van tabletten van 1,5 gram

   actief chloor per tablet. Er zijn ook tabletten van 1,0 gram actief chloor per tablet. In dat geval moet er één tablet worden opgelost in één liter

   water. Sop het oppervlak hiermee in en laat het aan de lucht drogen (minimaal 5 minuten). Let op: deze oplossing is corrosief!

 

- Spoel het oppervlak daarna schoon met schoon water.

 

- Gooi de schoonmaakmaterialen na het desinfecteren weg of was ze op 90°C. Sluit de plastic zak hierbij voorzichtig, zonder deze hard dicht of

   samen te drukken zodat de vorming van aërosolen voorkomen wordt.