ATP-metingen

 

De laatste jaren is het gebruik van bio-luminicentie testsystemen sterk gestegen.
Zeker door de komst van kleine draagbare instrumentaten en tijdstabiele reagent chemicaliën heeft ATP bio-luminicentie wereldwijde erkenning gekregen in de voedingsmiddelenindustrie. Vooral omdat deze technologie aanzienlijke voordelen biedt ten opzichte van de traditionele methodes van hygiënecontrole.

 

Een ATP-meter voert metingen uit van biologische residuen (zowel microbiologische als voedselresiduen) op productieoppervlakten, machines of materialen om vast te stellen de potentie voor microbiologische besmetting via oppervlakken die niet goed zijn gereinigd. Het uitvoeren van de gehele test kost gewoonlijk minder dan een minuut, en is daardoor een "real time" controle die direct corrigerend ingrijpen toestaat.

Bio-luminicentie is het best bekend van de flitsen die worden uitgezonden door vuurvliegjes. Dit licht wordt opgewekt wanneer het enzym luciferase in contact komt met met ATP-moleculen (adenosine tri-fosfaat). Deze moleculen, welke worden gebruikt voor energie opslag, komen voor in alle levende organismen. De hoeveelheid geproduceerd licht is direct proportioneel met de hoeveelheid aanwezige ATP- moleculen, en wordt gemeten door zeer gevoelige lichtmeters (luminicentie meters). De hoeveelheid gemeten licht wordt gewoonlijk uitgedrukt in Relatieve Licht Eenheden (RLU).

 

De NVWA gaat akkoord met het vervangen van conventionele swaps of dipslides door ATP-metingen als een en ander goed in het kwaliteitssysteem is beschreven en validatie is geregeld.