Van de overheid mag / moet u het steeds meer alleen doen

 

De NWVA stelt dat u moet voldoen aan de Warenwet en dus in alle stadia van ontvangst, bereiding, behandeling, opslag en transport van eet- en drinkwaren de hoogste mate van hygiëne dient te waarborgen. Anderzijds is diezelfde wetgever al jaren van mening dat deze verantwoordelijkheid bij de ondernemer of instelling ligt. U wordt ook veel minder dan vroeger door de NVWA gcontroleerd omdat de laatste jaren het aantal controleurs van de NVWA flink is gedaald. Redelijke tot goede bedrijven worden niet meer gecontroleerd. Het kritische oordeel van een externe adviseur wordt dan door velen zeer op prijs gesteld.


Tijdens een inspectie komen onderdelen aan bod zoals algemene bedrijfshygiëne, persoonlijke hygiëne, opslag van goederen, schoonmaak en onderhoud, ongediertebestrijding, afvalverwerking, bouwkundige toetsing van de bereidruimtes en proceshygiëne.


Direct na de inspectie bespreekt onze consultant eventueel met u alle geconstateerde afwijkingen op het gebied van wetgeving en hygiënecode. Daarnaast ontvangt u binnen 14 dagen een uitgebreide rapportage betreffende onze bevindingen. Aan de hand van dit verslag kunt u samen met uw medewerkers een actieplan opstellen en adequate verbetermaatregelen treffen. Bovendien fungeert deze rapportage ook als uitgangspunt tijdens onze volgende inspecties om zo systematisch aan de verbetering van uw bedrijfshygiëne te werken.

 

Wij helpen u graag !