Monstername en swabs

 

De Warenwet, de Hygiënecode voor uw branche, de NVWA maar ook kwaliteitssystemen zoals BRC, ISO 22000 of IFS eisen van voedingsproducenten, horecabedrijven en instellingen dat deze in het kader van voedselveiligheid en HACCP iets doen aan monitoring bijvoorbeeld door monsters van uw producten te laten onderzoeken. Daarnaast stelt Europese en dus ook Nederlandse regelgeving zoals de Verordening EG 852, 853, 854, EG 2073 en EG 1881 eisen aan uw werkwijze en / of uw producten.

Wij nemen bij u op locatie diverse monsters die in steriele monsterpotjes of zakken worden verpakt en gekoeld getransporteerd worden naar het laboratorium welk voldoet aan alle accreditatiecriteria voor testlaboratoria zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005. Ook het nemen van Listeria swabs en luchtmonsters behoort tot de mogelijkheden. 
Na de monstername ontvangt u van ons binnen twee weken een duidelijke, overzichtelijke digitale rapportage waarin de gevonden waarden en maximale normen zijn weergegeven. Bovendien worden eventuele oorzaken verduidelijkt en wordt aangegeven hoe deze afwijkingen in de toekomst kunnen worden vermeden.